Rekabet soruşturmalarına süre ayarı geldi

Rekabet Kurumu Başkanı Küle, 29 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikleri değerlendirdi.

Kanunla, Rekabet Kurulunca yürütülen soruşturmalarda usule yönelik önemli değişiklikler yapıldığına işaret eden Küle, “Yeni yasal düzenlemeyle, soruşturma sürecinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor. Değişiklikle, soruşturmaların ortalama 3-4 ay daha erken bitirilmesi mümkün hale gelmiş oldu.” diye konuştu.

Küle, kanundaki değişikliklerin üç başlıkla ele alınabileceğini vurgulayarak, bunlardan ilkinin, soruşturma bildirimlerine ilişkin olduğunu söyledi.

Kanunla, Kurulun, soruşturma yapılmasına ilişkin kararını taraflara 15 gün içinde bildirmesi gerektiğini aktaran Küle, “Soruşturma bildirimi, kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verildiğini belirtiyor.

Bildirim, soruşturmaya dayanak oluşturan bulgu ve değerlendirmeler ile tarafların dosyadaki bulgu, iddia ve değerlendirmeler hakkında yapacağı ilk yazılı savunmasının 30 gün içinde gönderilmesi talebini içeriyor. Bu aşamada soruşturmanın açılmasına neden olan bir şüphe söz konusu ancak ilgili tarafa rekabet ihlali isnadı yapılmıyor.” diye konuştu.

Soruşturmalar kapsamında ilgililerin savunmasının alınmasının önemine dikkati çeken Küle, “Savunma hakkının etkin biçimde kullanılabilmesi için isnadın ve buna dayanak oluşturan delillerin bilinmesi önem taşıyor. Savunma hakkının etkili biçimde kullanılabilmesi, isnadın ve dayanaklarının da bilinmesinden geçiyor.

Kurulun haklarında inceleme yaptığı teşebbüslere durumu hemen bildirmesi gerekiyor. Fakat sürecin başında olunması ve henüz soruşturma konusu iddialara ilişkin olarak teşebbüsün etkin bir savunma yapabilmesini temin edecek şekilde ihlal isnadının söz konusu olmadığı durumlarda, teşebbüslerin yazılı savunma verme yükümlülüğü kaldırılıyor. Değişiklikle birlikte, soruşturma süreçlerinin de daha etkin yürütülmesi sağlanmış olacak” değerlendirmesinde bulundu.

“SORUŞTURMA SÜRECI UZUYORDU”

Küle, ikinci husus olarak, soruşturma heyetinin ek yazılı görüşü, önceki görüşlerinde değişiklik olması halinde hazırlayacağını belirterek, “Soruşturmayı yürütmekle görevlendirilenlerin soruşturma raporundaki görüşlerinde bir değişiklik olmamasına rağmen ek görüş vermeleri halinde, soruşturma raporunda yer alan hususların tekrarına gidiliyor, yeni bir husus ortaya konulmamasına rağmen soruşturma süreci uzuyordu.” dedi.

Son hususun da soruşturma kapsamındaki sürelerle ilgili olduğuna işaret eden Küle, şunları kaydetti:

“Soruşturma heyetinin görüş değişikliği halinde, ek yazılı görüş hazırlamak için 15 gün, teşebbüsün buna karşı yazılı savunmasını sunabilmesi için ise 30 gün süresi bulunuyor.

Eski düzenlemeye göre, her iki tarafın da bu sürelerin bir katına kadar artırılmasını talep etme hakkı bulunuyordu. Bu durumda Kanun değişikliği ile süre uzatım imkanı kaldırılarak, soruşturma süreci kısaltıldı.”

KAYNAK: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x